Skip to content

Kuringen Centrum Veilig

Aan alle Kuringenaren ,
Graag nodigen we iedereen die in KuringenCentrum woont uit om mee te denken over de verkeersveiligheid in ons dorp. De mensen die hiervoor interesse hebben, kunnen lid worden van de groep Kuringen Centrum Veilig.

https://www.facebook.com/groups/1443170639072831/

Dit initiatief is gegroeid uit de bezorgdheden van de Diepstraat-bewoners, maar als we ooit iets willen veranderen moeten we met verschillende straten samenwerken. Het is heel positief dat er in de Overdemerstraat en Albertkanaalstraat vrijliggende fietspaden komen. Maar er zijn nog wel wat andere pijnpunten in ons geliefkoosde dorp. Daarom dit verkeersplatform 2.0.